• 02 237 3817 (+66-2-237-3817)

เคารพในวิธีการทำงานของแต่ละคน

เป็นบริษัทเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่อนุญาตให้พนักงานทำงานที่บ้านได้ ปัจจุบันอนุญาตให้ทำงานจากที่บ้านสัปดาห์ละ 2 วัน เราให้ความสำคัญกับการ "ทำงานอย่างไร" เช่นเดียวกับ "ทำงานแบบไหน" และเคารพในการทำงานของแต่ละบุคคล (วิธีการทำงาน=วิธีการใช้ชีวิต)

เพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดในการทำงานจากที่บ้าน เราแต่ละคนจำเป็นต้องมีค่านิยมของบริษัทร่วมกันและท้าทายการทำงานด้วยความเป็นอิสระและมีสติเป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้เราจึงใส่ใจในการจ้างงาน รวมถึงใช้เวลาและความตั้งใจในการสัมภาษณ์อย่างเต็มที่

ผู้ที่มีปรัชญาและค่านิยมเดียวกับเรา โปรดลองติดต่อมาหาเรา

ระบบ/สวัสดิการภายในบริษัท

ค่าเดินทาง

สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเดินทางมาถึงบริษัทสูงสุด 1,500 บาทต่อเดือน

ค่าที่อยู่อาศัย

สนับสนุนค่าที่อยู่อาศัยให้กับพนักงานที่ต้องการลดเวลาในการเดินทาง โดยการพักอาศัยในเขตที่เดินได้ไม่ไกลจากบริษัท

ค่าประกันสังคม

สามารถรับการรักษาพยาบาลจากการเข้าเป็นสมาชิกการประกันสุขภาพของ AIA บริษัทประกันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

สนับสนุนด้านการเรียน

สนับสนุนค่าเรียนในโรงเรียนสอนภาษา และค่าสมาชิกฟิตเนส