• 02 237 3817 (+66-2-237-3817)

Our Story

ในเดือนสิงหาคม ปี 2008 เราได้ก่อตั้งบริษัทไซต์เอ็นจินขึ้น เพื่อให้บริการซื้อขายเว็บไซต์ในเขตซึกิจิของโตเกียว เราได้เริ่มเขียนเนื้อหาใหม่ ดึงดูดลูกค้า และสร้างระบบ เป็นส่วนหนึ่งของบริการเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท เรามีวิสัยทัศน์ที่จะขยายไปยังต่างประเทศ และได้ก่อตั้งบริษัท ยูนิมอน ขึ้นที่กรุงเทพฯ ในเดือนมีนาคม ปี 2010 เป็นฐานในต่างประเทศ เราได้สร้างระบบสำหรับการแปลและพิสูจน์อักษร ไปพร้อมๆ กับการให้บริการสนับสนุนลูกค้าในด้านต่างๆ เช่น SEO สำหรับตลาดในประเทศไทย

เราได้ดำเนินการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะเพื่อดึงดูดลูกค้าและได้สะสมความรู้ภายในบริษัทเพื่อที่จะสามารถรองรับงานใหญ่ได้ ตั้งแต่การประกาศยืนยันให้มีแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียวเมื่อเดือนกันยายน ปี 2013 เราได้เข้าร่วมโครงการท่องเที่ยวภายในประเทศญี่ปุ่น และโครงการปรับปรุงความแม่นยำในการรู้จำเสียง

เรามีพนักงานหลากหลายชาติที่ทำงานในบริษัทญี่ปุ่นเป็นหลัก และมีการให้บริการสื่อการท่องเที่ยวญี่ปุ่น รวมถึงการข้ามพรมแดน EC ด้วย เรารับให้คำปรึกษาด้านเนื้อหาส่งเสริมการตลาดกับบริษัทต่างๆ ที่พิจารณาว่าเว็บไซต์เป็นสินทรัพย์ และได้เปิดตัวบริการเขียนบทความในปี 2016

ในปี 2017 ได้ดำเนินการทดสอบการสร้างบริการสำหรับเงินเสมือน แต่ความเสี่ยงของสกุลเงินเสมือนนั้นมีมากจึงได้ล้มเลิกบริการไป เราดำเนินกิจการได้จากความช่วยเหลือของผู้คนที่เราได้พบเจอผ่านโปรเจคต่างๆ

Unimon Co., Ltd.

ชื่อบริษัท บริษัท ยูนิมอน จำกัด
วันก่อตั้ง 26 มีนาคม ปี 2010
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 B
URL https://unimon.co.th
โทรศัพท์ 02-237-3817 จากนอกประเทศไทย 66-2-237-3817
ที่อยู่ 404 Floor 4 Yada Building 56 Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand.
สถานีที่ใกล้ที่สุด เดินจากสถานี BTS ศาลาแดง 1 นาที, จากสถานี MRT สีลม 5 นาที