• 02 237 3817 (+66-2-237-3817)

บริการแปลภาษาไทยที่มุ่งเน้นคุณภาพ

ตั้งแต่ปี 2010 เราได้ให้บริการด้านการแปลและการสนับสนุนหลายภาษา เราเคยให้บริการแปลกับลูกค้ากว่า 1,800 บริษัท ได้แก่ หน่วยงานราชการทั้งในไทยและญี่ปุ่น ลูกค้าระดับชาติ บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว และกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ ในประเทศไทย จึงเป็นนับเป็นบริษัทชั้นนำในวงการแปล

ไม่เพียงแค่นักแปลที่เป็นเจ้าของภาษามากประสบการณ์ แต่ยังมีพนักงานที่จบการศึกษาเฉพาะทางด้านภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ จึงทำให้งานแปลภาษาไทยมีคุณภาพสูง เนื่องจากในภาษาไทยเป็นภาษาที่มีเครื่องหมายวรรณยุกต์ การเช็คโดยเจ้าของภาษาหลายครั้งจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ

ในการบริการแปลแบบฟรีแลนซ์และบนระบบคลาวด์ นักแปลมักจะทำหน้าที่เป็นผู้พิสูจน์อักษรไปด้วย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มต้นทุนในการรักษาคุณภาพของงาน หากมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับภาษาไทย โปรดติดต่อเรา

ประจำการในกรุงเทพมหานคร

ดำเนินกิจการแปลและพิสูจน์อักษรที่สำนักงานในสีลมซึ่งเป็นย่านการค้าที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานคร

ผลงานมากมาย

เราแปลมากกว่า 450,000 ตัวอักษรต่อเดือน และมีประสบการณ์การแปลอย่างกว้างขวางทั้งหน่วยงานราชการไปจนถึงบริษัทมหาชน

ราคาถูก/คุณภาพสูง

มีเจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษรที่มีความเชี่ยวชาญในภาษาไทยคอยประจำการ ทำให้งานแปลมีคุณภาพมากขึ้น

จุดเด่นของภาษาไทย

ตัวอักษรไทย (Siamese character) ไม่ได้มีแค่พยัญชนะหรือสระเท่านั้น แต่ยังมีเครื่องหมายวรรณยุกต์ด้วย เป็นการแสดงเสียงโดยการประกอบพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์เข้าด้วยกัน แบ่งออกเป็นพยัญชนะ 42 รูป สระ 9 รูป และเครื่องหมายวรรณยุกต์ 4 รูป

วรรณยุกต์ของไทยมีทั้งเสียงสามัญ เอก โท ตรี และจัตวา ซึ่งเป็นเสียงที่แม้แต่คนไทยเองก็ยังได้ยินแตกต่างกัน จึงทำให้เกิดปัญหาในการแสดงเป็นตัวหนังสือ ปัญหาอย่างหนึ่งของการแปลภาษาไทยคือความไม่ชัดเจนอันเกิดจากเครื่องหมายวรรรณยุกต์ เราจึงดำเนินการแปลและพิสูจน์อักษรด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง

รองรับการแปลหลากหลายแขนง

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริการงานแปล ในปี 2010 เราได้รับคำสั่งให้แปลคู่มือรถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวนกว่า 1,000 หน้า และขยายขอบเขตการแปลไปยังแขนงต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรม สิทธิบัตร การเงิน และการแพทย์

เรามีประสบการณ์การแปลมากมาย ได้แก่ การแปลคู่มือการผลิตรถยนต์ เอกสารข้อกำหนดสำหรับงานสาธารณูปโภคโดยความร่วมมือกันระหว่างไทย-ญี่ปุ่น คู่มืองานในสายการบินและอาหารในเที่ยวบิน คู่มือธุรกิจในบริษัทการค้าทั่วไป รายละเอียดสินค้าของร้านขายยา คู่มือการใช้งานของผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์รายใหญ่ ทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิบัตร เป็นต้น

เราได้สร้างระบบที่สามารถให้บริการที่ช่วยจะเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นในแต่ละแขนง ด้วยการมองหาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในขณะลองผิดลองถูกหลายครั้ง เพื่อปรับปรุงคุณภาพการแปลให้ดียิ่งขึ้น

เอกสารในการจัดการ และรูปแบบ

เราได้สร้างระบบที่สามารถตอบสนองได้อย่างยืดหยุ่นต่อต่องานโปรเจ็คขนาดใหญ่และงานที่มีความเฉพาะทางในอุตสาหกรรมการแปล เช่น การรับงานแปลของบริษัทแปล และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยมีนักออกแบบผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการงาน DTP ออกแบบเว็บไซต์ และจัดเค้าโครงหน้ากระดาษ

อีกทั้งยังให้บริการด้านการแปลและการจัดเค้าโครงหน้ากระดาษอย่างกว้างขวาง เช่น สิ่งพิมพ์ เอกสาร e-book เว็บไซต์ ซอร์ฟแวร์ และเอกสารของหน่วยงานราชการ เป็นต้น เนื่องจากมีการบริการในการออกแบบเป็นพิเศษเกี่ยวข้องกับการแปล จึงสามารถแก้ปัญหาต่างๆ เช่น การตรวจสอบคุณภาพ และการจัดการเวลาในการจัดส่งงานได้

ถ้าเป็นเรื่องการแปลภาษาไทย โปรดไว้ใจเรา !

พนักงานชาวญี่ปุ่นจะให้การตอบรับเป็นอย่างดี เรามีประสบการณ์ในการแปลมากกว่า 450,000 ตัวอักษรต่อเดือน โปรดสอบถามเรา