ร่วมงานกับเรา | SEO โปรโมทเว็บไซต์และพัฒนาระบบการขายในประเทศไทย บริษัทยูนิมอนจำกัด


ฝ่ายบุคคลของบริษัท

บริษัทจะได้รับผลกำไรและยอดขายจากความไว้วางใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ ซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

สำหรับพนักงาน 1 คนในบริษัท ยอดขายและกำไร จะเปลี่ยนไปเช่นไร ย่อมเป็นปัญหาที่สำคัญ แต่ในเวลาเดียวกันตัวเองจะถูกบริษัทประเมินอย่างไร นั้นก็เป็นปัญหาที่สำคัญมากเช่นกัน

บริษัทจะใช้มาตรฐานการประเมินบุคลากรที่บริษัทต้องการเอาไว้สูงสุด และจะประเมินการจ้างงาน 360 ครั้งโดยหัวหน้า เพื่อนร่วมและลูกน้อง เพื่อที่จะรักษาความยุติธรรมของการประเมินไว้ มาตรฐานการประเมินจะต้องแจ้งให้พนักงานทราบ

บริษัทจะประเมินประสิทธิภาพการทำงานของท่านตามความเหมาะสม

ลักษณะที่บริษัทมองหา

  • ผู้ที่มีความมุ่งมั่นและพร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน
  • ผู้ที่มีความทุ่มเทและพร้อมอุทิศตนเพื่อบริษัท
  • ผู้ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ พร้อมทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  • ผู้ที่สามารถวางแผนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ผู้ที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก
  • ผู้ที่สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • ผู้ที่มีความจิตใจเอื้อเฟือ มีน้ำใจ
  • ผู้ที่มีมุมมองวิสัยทัศน์กว้างไกล ให้คำปรึกษาได้อย่างแม่นยำ

ตำแหน่งงานที่กำลังรับสมัคร

 บริษัทกำลังมองหาผู้ร่วมงานกับเราที่มีความพร้อมความสามารถและทักษะในเรื่องการจัดการและเทคโนโลยีที่จะสามารถสื่อสารออกไปในวงกว้าง ไม่จำกัดเพศและอายุ