ทักทายประธานบริษัท | SEO โปรโมทเว็บไซต์และพัฒนาระบบการขายในประเทศไทย บริษัทยูนิมอนจำกัด


คำทักทายจากประธานบริษัท

ใช้อินเตอร์เน็ตได้โดยผ่านอุปกณ์ต่างๆ ไม่ใช่แต่เพียงคอมพิวเตอร์เท่านั้น ยังใช้ได้กับอุปกรณ์หลากหลายประเภท เช่น โทรศัพท์มือถือ ทีวี และ อี-บุ๊ค
ปริมาณเนื้อหายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและความสำคัญของการค้นหาข้อมูลในเวลาที่เหมาะสมก็เพิ่มขึ้นควบคู่ไปด้วยเช่นกัน

เราไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพถึงแม้จะมีข้อมูลเผยแพร่อยู่ หากอยู่ในสถานการณ์เช่น เขียนด้วยภาษาที่ไม่สามารถอ่านได้หรืออยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถดูได้

เราจึงได้จัดตั้งบริษัทยูนิมอนขึ้นเพื่อบริการแก่คนส่วนใหญ่ให้สามารถใช้และเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยลดความแตกต่างของภาษาและสภาพการค้นหา

สนับสนุนบริการที่สะดวกแก่ผู้ใช้จำนวนมากโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติผ่านเทคโนโลยีที่ได้สั่งสมด้านการบริหารจัดการเว็บไซต์จากประเทศญี่ปุ่น
การสร้างบริการที่พร้อมเปลี่ยนโลกของเอเชียคือเป้าหมายของเราหลักของเรา

กรรมการบริหาร Tomohiko Kezuka