บริการ Web solution

ใช้การพัฒนาระบบ SEO marketing ในการสร้างเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพที่แท้จริงของเว็บไซต์คือ ระบบเทคโนโลยีแบบใหม่ที่ใช้งานได้ดั่งใจและมีดีไซต์ที่สวยสะดุดตาแล้ว แต่สิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือการทำให้คนส่วนใหญ่รู้จักและสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของท่านได้อย่างง่ายดาย

บริษัทพร้อมรับฟังความต้องการของลูกค้า ให้การสนับสนุนไปจนถึงการให้คำปรึกษา การวางแผน ออกแบบระบบ ดีไซน์ ทดสอบและนำมาใช้ได้จริง เพื่อที่จะทำให้เว็บไซต์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า

ที่ญี่ปุ่น เราสามารถให้บริการเว็บไซต์ได้อย่างกว้างขวาง มีผลงานมากมายที่ได้รับการพัฒนาระบบด้วยภาษา ASP ของบริษัทเราและผลงานทางด้านการออกแบบเว็บไซต์ตามความต้องการของลูกค้า

สนับสนุนโปรโมชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทมีเทคโนโลยี SEO และสนับสนุนการทำธุรกิจในด้านเว็บไซต์อย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการนำมาใช้จริง

ที่ประเทศญี่ปุ่นเราทำเว็บไซต์ประเภท Affiliate (สินค้าและบริการ) โดยใช้ภาษา ASP นอกจากนี้ยังทำบริการด้าน SEO ให้มากกว่า 100 บริษัท ด้วยบริการที่เหมาะสมและมีคุณภาพ

ในกรณีที่เว็บไซต์ของท่านไม่แสดงผลในหน้าแรกของเสิร์ชเอ็นจิน ทางเราจะไม่เรียกเก็บค่าบริการ

บริการ Internet media

ให้การสนับสนุนเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ และคุณภาพต่อผู้ใช้อินเตอร์เน็ต

บริษัทเชื่อมั่นว่าจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจะส่งผลต่อคุณภาพของเว็บไซต์ จึงสนับสนุนมีเดียหลายๆด้านเพื่อตอบสนองผู้ใช้อินเตอร์ส่วนใหญ่

เรามุ่งพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตที่ทำให้เจ้าของธุรกิจได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ซึ่งมีความแตกต่างจากโฆษณาด้านวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ในด้านประสิทธิภาพและค่าใช้จ่าย

เราสนับสุนนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพต่อผู้ใช้อินเตอร์เน็ต และมุ่งสู่การพัฒนาด้านการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้นและคุ้มค่าต่อการลงทุนของลูกค้า